16.11.2018

Süleyman TAŞ

Süleyman TAŞ 9 Ocak 1971’de İstanbul-Üsküdar’da doğdu. 1989’da Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul’da, emekli imam-hatip Yahya Pakiş Hoca Efendi’den İslami İlimler Alanı'nda dersler aldı. Hocasının vefatına kadar onunla birlikte tedris, telif ve tercüme faaliyetlerinde bulundu. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2011 yıllarında Muğla’nın Milas ilçesinde iki buçuk sene imam-hatip olarak görev yaptı. 2014 yılında Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden mezun oldu. Kısa bir süre İstanbul Maltepe Cezaevi vaizliği yaptı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ‘Arap Dili’nde Tazmin ve Kur’an-ı Kerim’de Kullanılışı’ adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. İzmir Dokuz Eylül Ünviversitesi’nde İslam Hukuku dalında doktoraya devam etmektedir. Halen İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Hocasıyla birlikte yapmış olduğu çalışmalardan bazıları: - Hikmetler ve İzahı (Ataullah İskenderî’nin ‘Hikem-i Ataiyye’ kitabı üzerine) - Tasavvuf Kaideleri Hakkında Kudsî Nurlar (İmam Şaranî’nin ‘el-Envârul-kudsiyye fi marifeti kavaidis-sûfiyye’ tercümesi, - Tevessül ve Vahhabilere Red (Mekke eski müftüsü Ahmed b. Zeyni Dahlan’ın ‘ed-Dürer-üs-Seniyye fi’r-reddi alel-Vehhabiyye’ tercemesi) - Ey Oğul (İmam Gazali’nin ‘Eyyühel-veled’ kitabının tercümesi) - Hz. Rasulullah’tan Öğütler - Ana-Baba ve Evlat Hakları.

e-mail: suleymantas@hotmail.com

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü