25.02.2016

Ensar ASLAN

Ensar ASLAN 1982 Erzurum/Oltu’da doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a geldi. İlkokulu bitirdikten sonra Üsküdar/Çengelköy’de hafızlık yapıp, medrese usulü eğitim aldı. Bu arada ortaokul ve liseyi açıktan okudu. 2005 yılında, Eminönü Kadırga semtinde bulunan Aynu’l-Hayat Hatun Camii’nde imam hatipliğe başladı. 2007 yılında İlahiyat (İlitam) mezunu oldu. 2011 yılında Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne başladı. Haseki’deki eğitimini sürdürürken aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belâğatı bölümünde “Tokat’lı Arakiyecizâde ve Şerhu’l-İ‘râb an Kavâidi’l-İ‘rab” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinden bitirerek Üsküdar İlçe Müftülüğü'nde Cezaevi Vaizi olarak görev yaptı. 2015 yılında şu an vazife yaptığı İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak atandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 500 Soruda Nahiv adlı bir tercümesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

e-mail: ensarmol@hotmail.com

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü