T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

20.02.2018

TAŞERON FİRMA PERSONELİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMEK İÇİN MÜRACAAT EDENLERİN BAŞVURU SONUÇLARI​

20.02.2018

DUYURU

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde temizlik ve güvenlik hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulananların durumu, tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan inceleme sonucunda başvurusu kabul ve reddedilenlere ait isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

S.NO

ADI SOYADI                                                     

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Mefküre KILIÇ

TEMİZLİK  

KABUL

2

Selma TERCANLIOĞLU                              

TEMİZLİK

KABUL

3

Nefise YAŞLI

TEMİZLİK

KABUL

4

Sabriye ÖZTÜRK

TEMİZLİK

KABUL

 

GÜVENLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ

S.NO

ADI SOYADI                                                     

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

1

Mehmet Ali ŞENTÜRK

GÜVENLİK 

KABUL

2

Ali KANÇ                           

GÜVENLİK 

KABUL

3

Sabri KALKAN

GÜVENLİK 

KABUL

4

Muzaffer KARAKAYA

GÜVENLİK 

KABUL

İZMİR DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ